Jaroslav Vlnka

18. 10. 1971
Bánovce nad Bebravou
Žáner:
literárna veda, poézia, próza

Edičná činnosť

Timrava: Za koho ísť a iné prózy (Bratislava, Perfekt, 2005)
Martin Kukučín: Rysavá jalovica a iné prózy (Bratislava : Perfekt, 2005).