Jaroslav Vlnka

18. 10. 1971
Bánovce nad Bebravou
Žáner:
literárna veda, poézia, próza

Životopis autora

Jaro VLNKA – slovenský literárny kritik, básnik a prozaik študoval na FF UK v Bratislave slovenský jazyk a literatúru. Vyučoval na Gymnáziu v Topoľčanoch, pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, bol redaktorom časopisu Slovenské pohľady, od roku 2017 je šéfredaktorom mesačníka Romboid.
Publikoval naj prv časopisecky, knižne debutoval roku 2000 básnickou zbierkou Verše na raňajky, odmenenú prémiou Ceny Ivana Kraska za debut mladého autora do 35 rokov. Nasledovala básnická zbierka Púšť (2005). Ako prozaik sa predstavil roku 2014 novelou Mŕtvy jazyk. Je autorom vedeckej monografie Pavel Bunčák a poézia nadrealizmu (2011), súborov štúdií  a recenzií Zastávky na znamenia (2012) a Sondy do vybraných textov slovenskej literatúry 20. storočia (2014). Venuje sa aj editorskej činnosti.