Jaroslava Pašiaková

9. 6. 1931
Praha (Česko)
Žáner:
odborná literatúra
V r. 1942 – 50 študovala na gymnáziu, r. 1950 – 52 na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, r. 1952 – 53 na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, r. 1953 – 55 opäť na Karlovej univerzite v Prahe. V r. 1955 – 73 pôsobila ako odborná asistentka na Katedre hungaristiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, r. 1973 – 76 lektorka na Katedre slovanských jazykov univerzity v Budapešti, v r. 1976 – 92 doc. na Katedre hungaristiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Venuje sa dejinám maďarskej literatúry, slov.-maďarským a česko-maďarským… Čítať ďalej