Jelena Paštéková

30. 3. 1951
Bratislava
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra

Výberová bibliografia

ŠAH: Jelena Paštéková – 65. (Pripomíname si.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 155 – 156.

ŠAH: Jelena Paštéková – 55. (Pripomíname si.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 3, s. 159.

HOCHEL, Igor: Ach, tá politika! (Poetika a politika. Umenie a päťdesiate roky (Zostavila J. Paštéková). In: Knižná revue, roč. XV, 12. 10. 2005, č. 21, s. 3.

Autor neuved.: Jelena Paštéková a kol.: Poetika a politika. Umenie a päťdesiate roky (Sprievodcovia divadlom). In: Knižná revue, roč. XV, 11. 5. 2005, č. 10, s. 11.

ŠAH: Pripomíneme si (Jelena Paštéková). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 3, s. 159.