Jiřina Strmeňová

20. 2. 1925
Místek (Česko)
Žáner:
pre deti a mládež
R. 1950 maturovala na gymnáziu v Bratislave, kde r. 1950 – 56 študovala na Lekárskej fakulte UK. Po štúdiách pôsobila v Bratislave: r. 1956 – 59 ako lekárka Mestského ústavu národného zdravia, 1963 – 85 riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, súčasne odborná ženská lekárka pre vysokoškolskú mládež. Autorka náučných kníh literatúry faktu, určených deťom a mládeži: Živá voda zadarmo (1966), Dievčatká, na slovičko... (1967), Doniesol ma bocian? (1968), Na prahu dospelosti (1976), Ja som človek, ty si človek (1981), Prípad AIDS… Čítať ďalej