Jiřina Strmeňová

20. 2. 1925
Místek (Česko)
Žáner:
pre deti a mládež

Životopis autora

R. 1950 maturovala na gymnáziu v Bratislave, kde r. 1950 – 56 študovala na Lekárskej fakulte UK. Po štúdiách pôsobila v Bratislave: r. 1956 – 59 ako lekárka Mestského ústavu národného zdravia, 1963 – 85 riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, súčasne odborná ženská lekárka pre vysokoškolskú mládež. Autorka náučných kníh literatúry faktu, určených deťom a mládeži: Živá voda zadarmo (1966), Dievčatká, na slovičko... (1967), Doniesol ma bocian? (1968), Na prahu dospelosti (1976), Ja som človek, ty si človek (1981), Prípad AIDS (1989), ktoré vychádzali vo viacerých vydaniach i v prekladoch do bulharčiny, poľštiny, maďarčiny, ruštiny, litovčiny.