Joe Palaščák

Výberová bibliografia

MARCINČIN, Matúš: Prázdnu tohto miesta nevnútime svoju predstavu. (Joe Palaščák: Notácia). In: Vertigo, 4, 2015, s. 28 – 34.

RÁCOVÁ, Veronika: Ornamentálne odtlačky básní. Joe Palaščák: Notácia. (Recenzia). In: Romboid, roč. I., 2015, č. 5 – 6, s. 73 – 74.

REBRO, Derek: Čo na to dnes Adama. In: Pravda