Joe Palaščák

Žáner:
literárna veda, poézia, próza

Výberová bibliografia

HOSTOVÁ, Ivana: nie ● poéziu podľa značky ● fontu ● gesta ● pózy ● ceny ● (ne)printovosti ● stupňa ● ušľachtilosti myšlienky (Slovenská nedebutová poézia 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 3.

BRÜCK, Miroslav: Joe Palaščák: Notácia (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 14. 1. 2015, č. 1, s. 6.

MARCINČIN, Matúš: Prázdnu tohto miesta nevnútime svoju predstavu. (Joe Palaščák: Notácia). In: Vertigo, 4, 2015, s. 28 – 34.

RÁCOVÁ, Veronika: Ornamentálne odtlačky básní. Joe Palaščák: Notácia. (Recenzia). In: Romboid, roč. I., 2015, č. 5 – 6, s. 73 – 74.

REBRO, Derek: Čo na to dnes Adama. In: Pravda  25. 09. 2014.

RÁCOVÁ, Veronika: Neprestajné sprítomňovanie (Joe Palaščák: Teloi). Recenzia. In: Rak, roč. XV, 2010, č 1, s. 37 – 38.

REBRO, Derek: Tých pár kvapiek vodu nestvorí (Slovenská poézia 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XI.

BRÜCK, Miroslav: Pokus o trvanie (Joe Palaščák: Teloi). In: Knižná revue, roč. XIX, 4. 3. 2009, č. 5, s. 5.