Joe Palaščák

Životopis autora

Joe Palaščák je absolventom doktorandského štúdia na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, odbor Literárna veda. Pracuje ako redaktor v Slovenskom rozhlase. Debutoval básnickou zbierkou Teloi, za ktorú získal prémiu Ceny Ivana Kraska. Jeho druhou knihou je básnická zbierka Notácia (2014). Žije v Košiciach.