John Minahane

Írsko
Krajina:
Írsko

Podujatia

10.07.
2020
Eleuzína, Horná ružová 1, Banská Štiavnica

Diskusia Trojica: John Minahane a Ivan Štrpka

19.08.
2019
Filozofická fakulta UK v Bratislave

Hviezdoslavove Krvavé sonety

23.05.
2018
Letná čitáreň U Červeného raka v Bratislave

The Bloody Sonnets / Krvavé sonety