Jozef Banáš photo 2

Jozef Banáš

27. 9. 1948
Bratislava
Žáner:
dráma, literatúra faktu, próza, scenáristika, iné

Životopis autora

Jozef BANÁŠ sa narodil 27. septembra 1948 v Bratislave. Roku 1972 ukončil štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, odbor zahraničný obchod. V rokoch 1973 – 1976 pracoval v podniku Chirana Export Piešťany (1973 – 1976). Od roku 1977 do roku 1992 pôsobil na Federálnom ministerstve zahraničných vecí v Prahe. V rámci svojho pôsobenia bol v rokoch 1977 – 1983 riaditeľom Tlačového a informačného strediska Bratislava, v rokoch 1983 – 1988 tlačovým atašé na Veľvyslanectve ČSSR v NDR a v rokoch 1990 – 1992 vyslancom na Veľvyslanectve ČSFR v Rakúsku. Roku 1992 pôsobil aj v Raiffeisen Leasing vo Viedni. V roku 1993 bol riaditeľom Tatra Leasing Bratislava. V rokoch 1994 – 2001 zastupoval Slovak International Tabak ako riaditeľ pre priemyselnú politiku. V rokoch 2002 – 2006 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, kde pôsobil aj ako podpredseda Výboru NR SR pre európsku integráciu, bol vedúcim stálych delegácií NR SR v PZ Rady Európy a NATO. V rokoch 2004 – 2006 bol viceprezidentom PZ NATO. Žije v Bratislave.