Jozef Bánsky

31. 12. 1919
Kunov
—  18. 1. 1956
Torysky
Pseudonym:
Krakus, Vrch, Vrchovský
Žáner:
literárna veda, poézia, iné
Absolvoval gymnázium v Trnave, kde r. 1939 maturoval, 1939 – 43 študoval slovanskú a germánsku filológiu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, 1943 – 44 na Lutherovej univerzite v Halle, neskôr si rozširoval vzdelanie na univerzitách vo Viedni a v Krakove. Od r. 1945 bol asistentom Slovanského seminára na Filozofickej fakulte v Bratislave, od 1948 pracovníkom Univ. knižnice. Spočiatku publikoval básne, prózy a recenzie v časopisoch, čoskoro sa však preorientoval na literárnu históriu a prekladateľskú činnosť. Spracoval dizertáciu Slováci na… Čítať ďalej