Jozef Bily

24. 4. 1946
Benkovce
Jozef Bily študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole vo Vranove nad Topľou, kde r. 1964 maturoval, potom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorú ukončil r. 1970. Po štúdiách pôsobil ako učiteľ na Vojenskej leteckej škole v Prešove, od 1972 prof. na Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene, od 1990 jeho riaditeľ. V literárnej praci sa sústreďuje na satirickú poéziu, humoresky a verše pre deti. Popri… Čítať ďalej