Jozef Buchanec

1. 4. 1926
Tovarné
—  30. 3. 1980
Košice
Žáner:
dráma, esej, pre deti a mládež, próza, rozhlasová tvorba
Jozef BUCHANEC r. 1937 – 45 absolvoval gymnázium v Michalovciach, 1945 – 50 študoval na Právnickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, potom aj na Vysokej škole múzických umení. R. 1952 – 53 bol pracovníkom Povereníctva potravinárskeho priemyslu, 1954 – 55 Št. vedeckej knižnice, 1955 – 57 Čs. rozhlasu a od 1958 Advokátskej poradne v Košiciach. V literárnej tvorbe písal najskôr básne, potom detskú literatúru, novely, rozhlasové hry a adaptácie, ktoré lokalizoval do východoslovenského prostredia. Autor noviel Zatmenie nížiny (1965), Námestie pre… Čítať ďalej