Jozef Bžoch

25. 11. 1926
Závod
—  11. 1. 2018
Bratislava
Pseudonym:
Jozef B. Závodský
Žáner:
esej, literárna veda, iné

Výberová bibliografia

ČERTÍK, Jozef: Protireč(n)enie. Odpoveď na článok: Jozef Bžoch a päťdesiate roky v literárnej kritike  (A. Baláž: Povedz slovo čisté). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 10, s. 140 – 143.

HUČKOVÁ, Dana: Pamiatke autentického kritika (Za Jozefom Bžochom). In: Slovenská literatúra, roč. 65, 2018, č. 3, s. 219 – 220.

BALÁŽ, Anton: Jozef Bžoch a päťdesiate roky v literárnej kritike (Odznelo v Klube nezávislých spisovateľov pri príležitosti životného jubilea Jozefa Bžocha, 90 rokov). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 4, s. 131 – 134.

REDAKCIA: Za Jozefom Bžochom. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 31. 1. 2018, č. 3 – 4, s. 15.

KVASNIČKA, Matúš: Zomrel literárny kritik Jozef Bžoch. Žičlivosti sa nebál. In: Pravda, 11. 1. 2018.
https://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/454277-zomrel-literarny-kritik-jozef-bzoch-ziclivosti-sa-nebal/

KÚDELOVÁ, Kristína: Zabudol si tašku pri aute, skončil v policajnej väzbe (Vo veku 91 rokov zomerl 11. januára 2018 literárny kritik Jozef Bžoch). In: Sme, roč. 26, 15. 1. 2018, č. 11, s. 12.

CABADAJ, Peter: Deväťdesiatka Jozefa Bžocha. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 12, s. 135 – 137.

ŠAH: Jozef Bžoch – 90. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 11, s. 155 – 156.

-bi-: Jubilujúci Jozef Bžoch. In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 1. 2012, č. 1, s. 3.

KENDRA, Milan: Kritika, hodnoty a čas. Jozef Bžoch: Literárne štvrtky. (Recenzia). In: Rak, roč. XIII, 2008, č. 2, s. 41 – 43.

LAJCHA, Ladislav: Portrét esejistu – obraz doby (Osemdesiat Jozefovi Bžochovi). In: Knižná revue, roč. XVII, 14. 2. 2007, č. 4, s. 5.

VEZELMAN, Boris: Živá kritika (Jozef Bžoch: Zo zápisníka kritika). In: Knižná revue, roč. XII, 13. 11. 2002, č. 23, s. 5.

ŠAH: Jozef Bžoch. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 11, s. 157 – 158.