Jozef Čertík

28. 10. 1950
Sebedražie
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, poézia, prekladateľská činnosť, iné

Výberová bibliografia

Autor neuved.: V celoživotnej službe poézii (o autorovi + ukážky z tvorby). In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 11. 11. 2020, č. 39 – 40, s. 17.

ŠAH: Pripomíname si (Jozef Čertík – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 10, s. 157 – 158.

PAGÁČOVÁ, Helena: Literárna klubovňa. Svätojánska poetická noc v Čadci. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 4. 7. 2018, č. 25 – 26, s. 14.

BANČEJ, Maroš M.: Jozef Čertík: Myšlienky s kopýtkom. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 133, 2017, č. 6, s. 128 – 129.

ŠAH: Pripomíname si. Jozef Čertík – 65. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 10, s. 158 – 159.

PROKEŠOVÁ, Viera: Pohľad: všímavý, vnímavý (Jozef Čertík: Dodatok k ruži). In: Knižná revue, roč. XV, 16. 2. 2005, č. 4, s. 5.

BALÁK, Štefan (v Slovenských pohľadoch 7 – 8/2005): Prémia Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu 2004. Jozef Čertík: Dodatok k ruži. In: Knižná revue, roč. XV, 3. 8. 2005, č. 16 – 17, s. VIII.

BALÁK, Štefan: Cisársky rez. Jozef Čertík: Dodatok k ruži. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 7 – 8, s. 282 – 284.

BELKOVÁ, Zuzana: Podstatu človeka dážď nezmyje (Jozef Čertík: Perovky). In: Knižná revue, roč. IX, 17. 2. 1999, č. 4, s. 5.