Jozef Čertík

28. 10. 1950
Sebedražie
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, poézia, prekladateľská činnosť, iné

Životopis autora

Jozef ČERTÍK sa narodil 28. 10. 1950 v Sebedraží, okr. Prievidza – básnik, redaktor, editor, literárny recenzent, prekladateľ. V r. 1966 – 70 študoval na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku a v Starej Turej, 1970 – 75 žurnalistiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil v Bratislave: r. 1976 – 80 v literárnej redakcii Slov. rozhlasu, 1980 – 90 redaktor pôvodnej tvorby a neskôr zástupca šéfredaktora vo vydavateľstve Smena, od 1990 znova literárny redaktor Slov. rozhlasu. Do literatúry vstúpil ako prekladateľ poézie z češtiny (J. Žaček: Anonymná múza, 1983), participoval na antológiách estónskej, francúzskej, arménskej a talianskej poézie, zostavovateľ antológie slov. satirickej prózy (Sen o pečiatke, 1986) a satirickej poézie (Dlhší o hlavu, s T. Janovicom, 1988). Edične pripravil 37 titulov pôvodnej slov. prózy a poézie vo vydavateľstve Smena. Autor zbierok poézie Voľným okom (1988), Perovky (1998), Dodatok k ruži (2004). Pripravil výber zo štúrovskej poézie Slobodienka moja (2001). Popri literárnej kritike a recenzistike (v Slov. pohľadoch, Literárnom týždenníku, Romboide a i.) napísal viaceré rozhlasové pásma o slov. spisovateľoch (J. C. Hronský, D. Tatarka, A. Matuška, P. Bunčák, B. Kapolka a i.).