Jozef Cíger Hronský photo 1

Jozef Cíger Hronský

23. 2. 1896
Zvolen
—  13. 7. 1960
Luján (Argentína)
Žáner:
esej, literárna veda, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

OBERTOVÁ, Zuzana: K formovaniu modernej poľskej slovakistiky (štúdia). In: Slovenská literatúra, roč. 67, 2020, č. 3, s. 229 – 248.

VLNKA, Jaroslav: Ženy Jozef Maka. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 10, s. 36 – 42.

CABADAJ, Peter: Spirituálny tvorca Jozef Cíger Hronský (60. výročie úmrtia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 10, s. 25 – 32.

GRZNÁROVÁ, Iveta: Spisovateľ Jozef Cíger-Hronský. Bývalý šéf Matice skončil v argentínskej fabrike. In: Hospodárske noviny – príloha magazín, roč. 6, 3. 7. 2020, č. 25, s. 28 – 31.

KÁNIKOVÁ, Margita: Strastiplné putovanie Jozefa Cígera Hronského. In: Slovenské národné noviny, roč. 34, 7. 12. 2019, č. 49, s. 8.

STANKOVÁ, Mária: Slovenská literárna kritika v 30. rokoch 20. storočia (Literárnokritické pohľady na román Chlieb Jozefa Cígera Hronského). In: Dotyky, roč. XXXI, 2019, č. 1, s. 15 – 18.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 7, 11, 12, 14, 15, 18.

ŠEPITKOVÁ, Natália: Slniečko oslavuje deväťdesiat rokov. In: Katolícke noviny, roč. 132, 5. 11. 2017, č. 44, s. 21.

TASR: V Martine pribudli nové busty významných osobnostní.
http://www.aktuality.sk/clanok/301597/v-martine-pribudli-nove-busty-vyznamnych-osobnosti/#

SLIACKY, Ondrej: "Vzdelávať srdce". Účasť českých pedagógov pri utváraní slovenskej detskej literárnej kultúry. In: Myšlienkové toposy literatúry v česko-slovenských souvislostech. Brno: Tribun EU s. r. o. , 2014, s. 185 – 193.

Autor neuved.: Nové vydania (Jozef Cíger Hronský: Budkáčik a Dubkáčik). In: Knižná revue, roč. XXI, 12. 10. 2011, č. 21, s. 4.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Učia sa deti BYŤ? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2010). In: Knižná revue, roč. XXI, 6. 7. 2011, č. 14 – 15, príloha, s. XXIII.

VÁLEK, Igor: Od Adama k – Adamovi. Povesti z Matice slovenskej. In: Knižná revue, roč. XXI, 25. 5. 2011. č. 11, s. 3.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXV.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Cesta k čitateľovi a či hľadanie adresáta? (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXII.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Skutočný zážitok. No nie s bedekrom (Literatúra pre deti a mládež 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XX.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Jozef Cíger Hronský: Zlatý dážď. In: Knižná revue, roč. XIX, 18. 2. 2009, č. 4, s. 1.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

CABADAJ, Peter: Osud plný trpkosti. (Dokumentárny film o Jozefovi Cígerovi Hronskom). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 11, s. 121 – 123.

SLIACKY, O.: Dejiny slovenskej literatúry pre deti a mládež do roku 1960. Bratislava: LIC 2007.

ŠMATLÁK, S.: Dejiny slovenskej literatúry II (3. vydanie). Bratislava: LIC 2007.

GEISBACHEROVÁ, Michaela: Rozprávky na pohladenie duše (Jozef Cíger Hronský: Slonovratka). In. Knižná revue, roč. XVI, 6. 12. 2006, č. 25, s. 5.

ORIEŠEK, Patrik: Recenzná travestia o jednom Zajkovi (aj o nás) alebo: Len sa nezabime! (Jozef Cíger Hronský: Smelý Zajko). In: Knižná revue, roč. XV, 26. 10. 2005, č. 22, s. 3.

MIKULA, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

SLIACKY, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež. Bratislava: LIC 2005.

BEŇO, Ján: Posolstvo pravej viery. Jozef Cíger Hronský: Predavač talizmanov. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 3, s. 115 – 118.

BÁTOROVÁ, Mária: Susedstvo Viedne, podvedomie, erotika a moderna. (S. Freud, S. Zweig, A. Schnitzler, J. Cíger Hronský). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 2, s. 85 – 101.

MAŤOVČÍK, A.: Jozef Cíger Hronský. Život a dielo. Martin: Osveta 2003.

PETRÍK, Vladimír: J. C. Hronský menej známy (Jozef Cíger Hronský: Predavač talizmanov). In: Knižná revue, roč. XII, 27. 11. 2002, č. 24, s. 5.

BÁTOROVÁ, Mária: Typologické súvislosti literárnej moderny poľskej, slovenskej, maďarskej (W. Gombrowicz, J. C. Hronský, S. Márai). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 5, s. 77 – 88.

FARKAŠOVÁ, Etela: Nové čítanie Hronského. Mária Bátorová: J. C. Hronský a moderna (Mýtus a mytológia v literatúre). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 2, s. 131 – 133.

Autor neuved.: Rozprávka  – soľ života (Múdry chce poznať svet. Jozef Cíger Hronský: Tri múdre kozliatka). In: Knižná revue, roč. X, 6. 12. 2000, č. 25, s. 11.

BÁTOROVÁ, M.: J. C. Hronský a moderna. Bratislava: Veda 2000.

ČÚZY, L.: Jozef Cíger Hronský. In: Zambor, J. (ed.): Portréty slovenských spisovateľov 1. Bratislava: Univerzita Komenského 1998.

MARKUŠ, Jozef: Návrat k Hronskému. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 112, 1996, č. 9, s. 10 – 16.

ŽEMBEROVÁ, V.: Postava v J. C. Hronského románe Svet na Trasovisku. In: Slovenská literatúra, 43, 1996, č. 4.

SULÍK, Ivan: Dráma bez poškvrny (Augustín Maťovčík: Jozef Cíger Hronský – životná dráma). In: Knižná revue, roč. VI, 14. 8. 1996, č. 16 – 17, s. 5.

MAŤOVČÍK, A.: Jozef Cíger Hronský (Životná dráma). Martin: Osveta 1995.

ŠTEVČEK, J.: Dejiny slovenského románu. Bratislava: Tatran 1989, s. 337 – 358.

BAGIN, A.: Román – legenda J. C. Hronského. In: Bagin, A.: Hľadanie hodnôt. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1986.

MIKULA, V.: Štyri kapitolky z genézy Pisára Gráča. In: Slovenské pohľady, 1982, č. 10.

MATUŠKA, A.: J. C. Hronský. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1970.