Jozef Daník

27. 2. 1947
Malacky
Žáner:
esej, poézia
Základnú školu vychodil v Malackách a Žiline.1965 zmaturoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Žiline, 1968 na Strednej knihovníckej a grafickej škole v Banskej Bystrici. 1981 získal doktorát z filozofie na Univerzite P.J. Šafárika v Prešove, 2006 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici zložil štátnu skúšku z pedagogiky. Od 1967 pracoval ako vedúci knižnice a metodik pre knižnice… Čítať ďalej