Jozef Daník

27. 2. 1947
Malacky
Žáner:
esej, poézia

Životopis autora

Základnú školu vychodil v Malackách a Žiline.1965 zmaturoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Žiline, 1968 na Strednej knihovníckej a grafickej škole v Banskej Bystrici. 1981 získal doktorát z filozofie na Univerzite P.J. Šafárika v Prešove, 2006 na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici zložil štátnu skúšku z pedagogiky.

Od 1967 pracoval ako vedúci knižnice a metodik pre knižnice a kultúrno-výchovnú činnosť na Vojenskom technickom učilišti, od 1974 ako inšpektor pre kultúru Okresného národného výboru, od 1978 vo Zväze československo-sovietskeho priateľstva a Združení slovanskej vzájomnosti, 1990 pedagóg voľného času, od 1991 riaditeľ Centra voľného času (predtým Domu detí a mládeže); všetko v Liptovskom Mikuláši.

Žije v Liptovskom Mikuláši.

Písal a kreslil od mladosti, ale publikovať začal až v zrelom veku. Vydal básnické knihy Májové lupene (2011), Prášenie snehu (2011), Vôňa hrozna (2011), Čítanie z dlane (2012), Prebúdzanie jari (2012), Hľadanie času (2012), Siedmy deň po stvorení (2013), Túžby a návraty (2014), Korene – korienky v rodokmeni (2014), Súhvezdia v čase leta (2014), Vyznanie (2015), Tiché rozhovory (2016).