Jozef G. Cincík

8. 3. 1909
Clopodia (Rumunsko)
—  28. 1. 1992
Danville (PA, USA)

Výberová bibliografia

CABADAJ, Peter: Solúnski bratia v súradniciach slovenskej literatúry (Pred 1150 rokmi zomrel Konštantín Filozof). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 7 – 8, s. 8 – 22.

CABADAJ, Peter: Exilové dielo Jozefa G. Cincíka (k 110. výročiu narodenia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 3, s. 9 – 17.