Jozef Gašparík-Leštinský

10. 2. 1861
Leštiny
—  4. 6. 1931
Martin
Pseudonym:
Blažený, Bohuznámy, Ferko Ihlička, I. Vančina, Jano z Búdy, J. Gašparík-Leštinský, Kubinský, Mravec, Ostroskalský, Pravdomluvný
Žáner:
odborná literatúra, poézia, iné

Životopis autora

Dcéra → Anna Horáková-Gašparíková. R. 1875 – 77 sa učil v tlačiarni V. Horňanského v Budapešti, 1878 – 79 v Kníhtlačiarskom účastinárskom spolku v Martine, kde potom pôsobil ako sadzač, od r. 1895 kníhkupec, potom tlačiar a nakladateľ. Reprezentant osvetárskeho prúdu tzv. ľudových spisovateľov. Veršovačkami na rozličné politické, národne, sociálne, náboženské a i. témy prispieval do časopisov a kalendárov. Autor kníh s osvetovým a výchovným poslaním Zo života (1894), Malý žiačik (1906). Veršované zbierky: Veršíky na pohľadnice (1907), Veršíky do pamätníka (1908), Jarné piesne (1920), Piesne, verše a rečňovanky (1927). Ako vydavateľ okrem vlastných prác vydal vyše 140 titulov a zaslúžil sa o sprístupnenie hlavne ľudovýchovných diel slov. spisovateľov (J. D. Čipka, A. H. Škultéty, A. H. Krčméry, I. Žiak-Somolický, J. G. Tajovský a i.), ktoré rozširoval v dobre vybudovanej kníhkupeckej sieti.