Jozef Hollý

29. 1. 1879
Skalica
—  3. 11. 1912
Moravské Lieskové
Pseudonym:
Sergej Tritonovič Sebechlebský
Dcéra → Elena Holéczyová. Študoval na gymnáziu v Skalici, potom na ev. lýceu a na ev. teologickej akadémii v Bratislave. R. 1901 – 02 pôsobil ako ev. kaplán v Báčskom Petrovci, 1902 – 03 na Starej Turej, od r. 1903 farár v Moravskom Lieskovom. Popredný slov. dramatický spisovateľ obdobia literárneho realizmu, i keď jeho tvorba sa viac približuje k dramatike 19. stor. Začínal  krátkymi prózami v Národných novinách a v Dennici, ale usmerňovaný J. Škultétym sa výlučne preorientoval na dramatickú spisbu (v Slov. pohľadoch). Autor hryl Márnotratný syn… Čítať ďalej