Jozef Hvišč

24. 4. 1935
Kurima
Pseudonym:
J. Kurimský
R. 1951 – 55 študoval rezbárstvo na Vyššej škole umeleckého priemyslu, 1957 – 61 slovenčinu a poľštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1954 – 55 rezbár v Závodoch umeleckého priemyslu v Moravských Budějoviciach, 1955 – 57 výtvarník v Ústredí ľudovej umeleckej výroby, 1961 – 66 pracovník Čs.-sovietskeho inštitútu SAV, 1966 – 73 Ústavu svetovej literatúry a jazykov SAV,… Čítať ďalej