Jozef Hvišč

24. 4. 1935
Kurima
Pseudonym:
J. Kurimský
Žáner:
editorská činnosť, esej, literárna veda, odborná literatúra, próza

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Jozef Hvišč – 85). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 4, s. 157.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 15.

ŠTROMPOVÁ, Alena: Z osobných archívov (kniha Dolina dobrých ľudí). In: Knižná revue, roč. XXV, 23. 9. 2015, č. 19, s. 21.

CSIBA, Karol: "Úryvok" z minuloročnej zostavy próz (tridsať kníh a ešte jeden malý literárny apendix). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 16.

ŠAH: Pripomíname si (Jozef Hvišč – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 4, s. 158 – 159.

CHRAPPA, Štefan – HVIŠČ, Jozef: Pohľad do vnútorných priestorov myslenia (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XXI, 3. 8. 2011, č. 16 – 17, s. 12.

FERKO, Miloš: Na pomedzí žánrov. Jozef Hvišč: Kam zrak nedosiahne (imaginatívna autobiografia Jána Kalinčiaka. Recenzia. In: Knižná revue, roč. XIX, 16. 9. 2009, č. 19, s. 5.

ŠAH: Pripomíneme si (/ozef Hviššč – 70). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 4, s. 159.

ŠAH: Pripomíname si (Jozef Hvišč). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 4, s. 158.

ČÚZY, Ladislav: Na rozhraní vedy a beletrie. Jozef Hvišč: Kam oko nedosiahne (Rozpomienky Jána Kalinčiaka). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. V. + 115, 1999, č. 12, s. 98 – 100.