Jozef Korbačka

28. 12. 1907
Zvolen
—  23. 2. 1943
Martin
Žáner:
dráma
R. 1918 – 26 študoval na gymnáziu vo Zvolene. R. 1926 – 41 pôsobil ako úradník Mestskej správy vo Zvolene, 1941 – 43 pracovník Ústredia slov. ochotníckych divadiel v Martine. Organizátor a predstaviteľ slov. ochotníckeho divadelníctva, s touto činnosťou úzko súvisela aj jeho literárna tvorba. Talentovany dramatik. Hry: Tri vrecia zemiakov (1935), Zostaň s nami, Pane…! (1941),  Madlena (1943) - vysielal ju aj Čs. rozhlas; v rkp. ostala nedokončená hra Stupnica tvrdosti. Autor úvah a kritických článkov o divadelnom ochotníctve. Čítať ďalej