Jozef Kot

1. 9. 1936
Bratislava
—  22. 5. 2022
Bratislava
Pseudonym:
Jakub Bond
Žáner:
editorská činnosť, próza

Životopis autora

Jozef KOT v r. 1946 – 53 študoval na gymnáziu, 1953 – 58 angličtinu a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. R. 1956 – 59 redaktor časopisu Mladá tvorba v Bratislave, 1959 – 61 absolvoval základnú vojenskú službu, 1961 – 66 redaktor a zástupca šéfredaktora Slov. pohľadov, 1966 – 68 zástupca šéfredaktora Revue svetovej literatúry, 1968 – 71 šéfredaktor vydavateľstva Tatran, 1971 – 90 riaditeľ odboru umenia na Ministerstve kultúry, 1990 – 91 pracovník Ústavu umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie, od r. 1991 učiteľ na Št. jazykovej škole v Bratislave. Prvé poviedky, literárne kritiky a preklady ako člen tzv. generácie ’56 publikoval v Mladej tvorbe, neskôr najmä v Slovenských pohľadoch. Autor cyklu próz Poslední (1963), zbierok poviedok Nanebevstúpenie stredného útočíka (1965) a Vítanie jari (1968); spoločensky angažovaných noviel Horúčka (1973), Narodeniny (1978) a Kolkáreň (1983, s. J. Kocianovou ju r. 1988 upravil pre divadlo), výberu z prozaického diela Beh bez konca (1986). Významný prekladateľ z anglickej a americkej literatúry. Preložil prozaické diela (W. S. Maugham, W. Faulkner, J. D. Salinger, A. Sillitoe, J. Updike, W. Golding, E. Hemingway, I. Fleming, B. Stoker, H. Miller, J. Joyce, Ch. Dickens, H. Robbins, B. Freemantle, J. Higgins, P. James, F. Forsyth, J. Galsworthy, J. Barnes, B. Bickmorová, E. Segal, L. J. Braunová, S. Sheldon, T. Cortland, E. Heronová a i.), menej preklada poeziu (E. L. Masters, C. Sandburg), zostavil antológiu Americká poézia 20. storoča (1959). Prekladal drámy (E. Albee, A. Kopit, H. Pinter, E. O’Neill, V. Mahon), osobitne sa sústredil na komédie, tragédie a historické hry W. Shakespeara, preložil okolo 20 jeho dramatických diel. V slov. i zahraničných časopisoch a zborníkoch uverejnil viacero literárnoteoretických úvah, kritík a recenzií, týkajúcich sa najmä anglickej a americkej literatúry a problematiky prekladateľstva.