Jozef Kroner

20. 3. 1924
Staškov
—  12. 3. 1998
Bratislava
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra, pre deti a mládež, próza, scenáristika

Výberová bibliografia

TURAN, Andrijan: Zbojník so srdcom z medovníka (+ Filmografia). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 135, 2019, č. 2, s. 102 – 108.

GRZNÁROVÁ, Iveta: Slovenský Chaplin. Dvadsiate výročie smrti Jozefa Kronera. In: Hospodárske noviny, 16 . – 18. marca 2018, č. 54, príl. Magazín, roč. 4, 16. 3. 2018, č. 11, s. 20 – 21.

TIMKO, Martin: Hľadanie pominuteľného... Zuzana Bakošová-Hlavenková: Elixír smiechu. Jozef Kroner a Kronerovci. In: Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), 2013, č. 2, s. 43 – 45.

ŤAPAJOVÁ, Elena: Elixír smiechu i slzy dojatia. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 2. 2011, č. 3, s. 2.

ŤAPAJOVÁ, Elena: Zuzana Bakošová-Hlavenková a kolektív autorov: Elixír smiechu (Jozef Kroner a Kronerovci). In: Knižná revue, roč. XXI, 19. 1. 2011, č. 2, s. 4.

GROCHALOVÁ, Mira: V úprimnosti je kľúč k šťastiu (Leikert, Jozef – Macková, Mária: Osud tak chcel. Rozhovor s Jozefom Kronerom). In: Knižná revue, IX, 29. 9. 1999, č. 20, s. 5.

Autor neuved.: Osud tak chcel. Prvý a posledný knižný rozhovor s hercom Jozefom Kronerom. In: Knižná revue, roč. IX, 31. 3. 1999, č. 7, s. 4.