Jozef Leikert photo 1

Jozef Leikert

22. 10. 1955
Zlaté Moravce
Žáner:
editorská činnosť, literatúra faktu, odborná literatúra, poézia, iné

Ocenenia

Cena Rudolfa Jašíka za literatúru faktu Kóty slobody (1986)

Cena Českého svazu bojovníkov za svobodu za literatúru faktu Ráno prišla noc (1989)

Cena Slovenského literárneho fondu za literatúru faktu A deň sa vrátil (1993)

Výročná cena za poéziu za básnickú zbierku Potichu (1996)

Cena Kniha roka za dielo Osud tak chcel (2000)

Cena Klubu spisovateľov literatúry faktu za dielo Osud tak chcel (2000)

Cena Klubu spisovateľov literatúry faktu za dielo Čierny piatok sedemnásteho novembra (2001)

Cena E. E. Kischa za dielo Čierny piatok sedemnásteho novembra (2001)

Cena Klubu spisovateľov literatúry faktu za dielo Zákulisie slov (2002)

Cena Karla Hynka Máchy za výber poézie Zámlky (2003)

Cena Klubu spisovateľov literatúry faktu za knihu Sny v okovách (2004)

Cena E. E. Kischa za dielo Sny v okovách (2004)

Cena Literárneho fondu za básnickú zbierku Pominuteľnosť (2006)

Cena Vojtecha Zamarovského za trvalý prínos do literatúry faktu (2006)

Cena rektora Univerzity Konštantína Filozofa za literárnu tvorbu (2007)

2. miesto v čitateľskej súťaži Knižnej revue Kniha roka 2008 za titul Taký bol Ladislav Mňačko

Cena Klubu spisovateľov literatúry faktu za rok 2008 za knihu Taký bol Ladislav Mňačko (2009)

Cena Klubu spisovateľov literatúry faktu za rok 2009 za knihu 111 osobností Slovenska (2010)

Cena Klubu spisovateľov literatúry faktu za rok 2010 za dva diely knihy Osobnosti Slovenska

Zlatá medaila L. N. Tolstého

Cena Pavla Straussa 2013

Cena K. H. Máchu

Cena (Rady KBS/Konferencie biskupov Slovenska Katolíckej cirkvi/ pre vedu, vzdelanie a kultúru) Fra Angelica za rok 2015 (udelená 18. februára 2016) v oblasti slovesného umenia

Hlavná cena AOSS 2016  za dvojjazyčnú básnickú zbierku Pavučina bytia/The Cobweb of Being (2015)

Krameriova cena (Praha, 14. 6. 2018) za vynikajúce diela v oblasti literatúry faktu

Hlavná cena E. E. Kischa za knihu  Rozčesnutý čas Marka Frauwirtha (2017)

Cena Humanista 2019 (udeľuje spoločnosť Prometheus) "za významnú a dlhoročnú prezentáciu a obhajobu hodnôt humanizmu a tolerancie, za osobný príklad a výchovu k úcte k človeku, jeho kultúre, hodnotám a slobode"

Prémia Literárneho fondu za rok 2019 v kategórii literatúra faktu za dielo Ukradnutá mladosť