Jozef Mihalkovič photo 1

Jozef Mihalkovič

30. 1. 1935
Veľké Kostoľany
Žáner:
esej, poézia, iné

Výberová bibliografia

Autor neuved.: K životnému jubileu slovenského básnika. In: Literárny týždenník, roč. XXXIII, 12. 2. 2020, č. 5 – 6, s. 11.

ŠRANK, Jaroslav: Reč električiek v slovenskej poézii. In: Vlna, roč. 21, 2019, č. 81, s. 20 – 21.

ŠAH: Pripomíname si (Jozef Mihalkovič – 85). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 136, 2020, č. 1, s. 154 – 155.

JUHÁSOVÁ, Jana: Od vecnosti v básni k nadtextovej alegórii (Malé nehody vo veľkom tanci smrti). In: Fraktál, roč. 2, 2019, č. 1, s. 124 – 129.

TOLLAROVIČ, Peter: Pestré generačné a názorové spektrum autorov (Básnici 2018. Antológia poézie členov, prispievateľov a priaznivcov Spolku slovenských spisovateľov. Zostavili Miroslav Bielik a Katarína Koláriková). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 24. 4. 2019, č. 15 – 16, s. 13.

ŠRANK, Jaroslav: Skica skice k jednému mestskému toposu slovenskej poézie po roku 1948. In: Fraktál, roč. 1, 2018, č. 2, s. 102 – 104, 107.

ŠAH: Jozef Mihalkovič – 80. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 1, s. 157.

RICHTER, Milan: Na ničí spôsob, na ten tvoj, Jozef. pozdravný list Jozefovi Mihalkovičovi k jeho osemdesiatke. In: Tvorba, roč. XXV. (XXXIV.), 2015, č. 2, s. 26 – 27.

ZAMBOR, Ján: Báseň Jozefa Mihalkoviča "Ján Hollý s vetou v nárečí". Protexty, kvázidefinitívny text, posttext a interpretácia. In: Romboid, roč. I, 2015, č. 3, s. 36 – 42.

Časopis nadnes FRAGMENT. Nebál som sa svojich mladostí a nebojím sa ani svojich starostí. Koláž otázok a odpovedí z rôznych rozhovorov s Jozefom Mihalkovičom. In: Pravda, roč. XXV, 21. – 22. 2. 2015, č. 43, s. 34 – 35.

LITVÁK, Ján: Básnik z podvínového mesta. In: Sme, roč. 23, 29. 1. 2015, č. 23, s. 14.

HAMADA, M.: O básnikovi a esejistovi Jozefovi Mihalkovičovi. In: Pravda, 1. 5. 2013.

RAKÚSOVÁ, Gabriela: Listové tajomstvá II (Jozef Mihalkovič). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXIII, 6. 2. 2013, č. 3, s. 5.

HOSTOVÁ, Ivana: K dôvodom nesmelej radosti (Slovenská nedebutová poézia 2011). In: Knižná revue, roč. XXII, 11. 7. 2012, č. 14 – 15, príl. s. 5.

BRÜCK, Miroslav: (Ne)zachytené ozveny poézie. In: Knižná revue, roč. XXI, 2. 3. 2011, č. 5, s. 3.

RÉDEY, Zoltán: Veľa zbierok – málo poézie (Slovenská poézia 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. X – XI.

PODRACKÁ, Dana: Jozef Mihalkovič: Listové tajomstvá. In: Knižná revue, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. 1.

ČORNÁ, T. : Jozef Mihalkovič: Reč je aktuálny živel. (Rozhovor). In : SME, 28. 6. 2008

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

MARČOK, V. a kol.: Dejiny slovenskej literatúry III (2., rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2006.

MIKULA, V.: Jozef Mihalkovič. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

ŠAH: Jozef Mihalkovič – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 1, s. 158.

HALVONÍK, Alexander: Jozef Mihalkovič: Modranské reflexie (Recenzia). In: Premeny. Slovenská próza na rozhraní storočí. Bratislava: Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov, 2004, s. 180 – 181.

TOMÁŠ, Radoslav – MIHALKOVIČ, Jozef: Poézia pomáha človeku žiť (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XIV, 8. 12. 2004, č. 25, s. 12.

MATEJOV, F.: K tvorbe J. Mihalkoviča konca šesťdesiatych a začiatku sedemdesiatych rokov. In: Slovenská literatúra, 51, 2004, č. 1.

ŠIKULOVÁ, Veronika – MIHALKOVIČ, Jozef: Doska stola, bravúrne napustený bazén. (Rozhovor). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 4, s. 23 – 35.

POVCHANIČ, Štefan: Z nových prekladov slovenskej poézie do francúzštiny. II. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 7 – 8, s. 114 – 125.

HOCHEL, I.: Reflexia aj riekanka (Jozef Mihalkovič: 20 básní). In: Romboid, 36, 2001, č. 9 – 10.

PROKEŠOVÁ, Viera: Rána sú plné cudzích slôh (Jozef Mihalkovič: 20 básní). In. Knižná revue, roč. XI, 7. 3. 2001, č. 5, s. 5.

SOLOTRUK, M.: Svetlo také isté, osvetlenie iné (Jozef Mihalkovič: 20 básní). In: Kultúrny život, 2, 2001, č. 12.

VLNKA, Jaroslav: O maní, nemaní a mámení slôh (Jozef Mihalkovič: 20 básní). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 3, s. 100 – 101.

GAJDOŠ, M.: Medzihry a prelúdiá (Jozef Mihalkovič: 20 básní). In: Literárny týždenník, 13, 2000, č. 47 – 48.

HALVONÍK, Alexander Jozef Mihalkovič: Modranské reflexie. (Môj tip). In: Knižná revue, roč. X, 7. 6. 2000, č. 12, s. 1.

MIHALKOVIČ, Jozef: Pokus o úvod k vlastnej knižke. (Príhovor  na prezentácii Modranských reflexií, ktoré vyšli vo vydavateľstve H+H v Bratislave). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 5 – 159.

HAJKO, Dalimír: Krkolomné kolotoče poézie II. 2. Roky nádeje, roky poézie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 2, s. 85 – 101.

ČERTÍK, J.: Na okraj „príležitostných“ básní a „príležitostných“ prekladov básnika Jozefa Mihalkoviča. In: Literika, 1, 1996, č. 2.

MACSOVSZKY, P. – MIHALKOVIČ, J.: Odpútať sa, no neprerušiť... (Rozhovor). In: Dotyky, 8, 1996, č. 8.

MARENČIN, A.: Nad Mihalkovičovými básnickými prekladmi. In: Literika, 1, 1996, č. 2.

RERZNÍK, J.: Jozef Mihalkovič. In: Slovenské národné noviny, 7 (11), 1996, č. 4.

ZAMBOR, J.: Nie je náhodné... In: Literika, 1, 1996, č. 2.

HEVEŠIOVÁ, J. – MIHALKOVIČ, J.: Minulosť je brizantná substancia (Rozhovor). In: Knižná revue, 5, 1995, č. 2.

MIKULA, V.: Démon kýs’ pekný... In: Kultúrny život, 29, 1995, č. 5.

HEVIER, D.: Jozef Mihalkovič. In: Dotyky, 5, 1993, č. 6.

MATEJOV, F.: Básnický text ako konštituovanie sveta. In: Slovenská literatúra, 36, 1989, č. 1.

REISEL, M.: Báseň ako neosihotené vedomie (Jozef Mihalkovič: Príležitostné básne). In: Dotyky, 1, 1989, č. 5.

TRÁVNÍČEK, J.: Príležitosť ako výzva i korektív (Jozef Mihalkovič: Príležitostné básne). In: Slovenské pohľady, 105, 1989, č. 4.

ČIERNA, M.: Pri príležitosti zmätku (Jozef Mihalkovič: Príležitostné básne). In: Nové slovo, 30, 1988, č. 48.

PODRACKÁ, D. – MIHALKOVIČ, J.: Mierou je človek (Rozhovor). In: Literárny týždenník, 1, 1988, č. 9.

ŠABÍK, V.: Príležitosť poézie (Jozef Mihalkovič: Príležitostné básne). In: Literárny týždenník, 1, 1988, č. 9.

MATEJOV, F.: K poetike Mihalkovičových Zimovísk. In: Slovenská literatúra, 34, 1987, č. 5.

MIKULA, V.: Hľadanie systému obraznosti. Bratislava: Smena 1987.

PLINTOVIČ, I.: Poézia ľudskej družnosti (Jozef Mihalkovič: Plodnosť). In: Nové slovo, 28, 1986, č. 4.

HAJKO, D.: Je taký básnik... In: Nové slovo, 27, 1985, č. 6.

STRÁŽAY, Š.: Dýchaním, pochybovaním. In: Mihalkovič, J.: Plodnosť. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1985.

VADKERTI-GAVORNÍKOVÁ, L.: Na ničí spôsob, iba na ten svoj. In: Slovenské pohľady, 101, 1985, č. 1.

MIKULA, V.: Významová výstavba básne. In: Slovenské pohľady, 100, 1984, č. 6.

GREGOREC, J.: Poézia v prúdení času. Bratislava: SPN 1980.

RICHTER, M.: Presné je uprostred približného (Jozef Mihalkovič: Približné položenie). In: Nové slovo, 21, 1979, č. 7.

ŠABÍK, V.: Vincent Šabík číta Jozefa Mihalkoviča (Jozef Mihalkovič: Približné položenie). In: Romboid, 14, 1979, č. 1.

ROSENBAUM, K.: Jozef Mihalkovič: Približné položenie. In: Slovenské pohľady, 94, 1978, č. 12.

TURČÁNY, V.: Nástup mladej básnickej generácie na konci päťdesiatych a na začiatku šesťdesiatych rokov. In: Slovenská literatúra, 22, 1975, č. 6.

HAMADA, M.: Básnická transcendencia. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1969.

HAMADA, M.: V hľadaní významu a tvaru. Bratislava: Smena 1966.

HEVEŠIOVÁ, Jana – MIHALKOVIČ, Jozef: Minulosť je brizantná substancia (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. V, 8. 2. 1995, č. 2, s. 16.