Jozef Mikloško

31. 3. 1939
Nitra

Výberová bibliografia

BLAHA, Anton: Kto sa smeje, nemôže sa mračiť (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

SLÁVIKOVÁ, Anna: Klbko huncútskych zážitkov (Jaroslav Rezník: Spisovatelia v anekdotách). Recenzia. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 21. 8. 2019, č. 27 – 28, s. 16.

ŠAH: Pripomíname si (Jozef Mikloško – 80). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 3, s. 159.

Autor neuved.: Jozef Miloško jubiluje. In: Literárny týždenník, roč. XXXII, 10. 4. 2019, č. 13 – 14, s. 19.

JURÍK, Ľuboš: O potrebe spomienok. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 28. 3. 2018, č. 11 – 12, s. 10.

-red-: ĽUdia a doba v živote Jozefa Mikloška. In: Literárny týždenník, roč. XXX, 1. 11. 2017, č. 37 – 38, s. 19.

FELDEK, Ľubomír: Spisovateľ obdarený viacerými talentmi. Jozef Mikloško: Ľudia a doba – z môjho života. (Recenzia). In: Literárny týždenník, roč. XXX, 1. 11. 2017, č. 37 – 38, s. 16.

JURÍK, Ľuboš: Blogová demokracia (Jozef Mikloško: Dva roky bloger). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XXI, 5. 1. 2011, č. 1, s. 5.

KATKIŇ, Róbert: Okrem lesov, životného prostredia. Jozef Mikloško: Ako sme boli Taliani. (Recenzia). In: RAK, roč. XIII, 2008, č. 2, s. 481 – 49.

Autor neuved. – MIKLOŠKO, Jozef: Vydavateľstvo DACO (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVII, 14. 2. 2007, č. 4, s. 10.

ČELKOVÁ, Lýdia – MIKLOŠKO, Jozef: Predstavujeme vydavateľstvo DACO (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. X, 10. 5. 2000, č. 10, s. 8.

KRIŽKA, Teodor – MIKLOŠKO, Jozef: Jozef Mikloško: Lúčenie (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VI, 17. 1. 1996, č. 1, s. 4.