Foto zo zbierok ALU SNK

Jozef Mistrík

2. 2. 1921
Špania Dolina
—  14. 7. 2000
Bratislava
Žáner:
esej, literárna veda, odborná literatúra, pre deti a mládež, iné
Syn → Miloš Mistrík. V r. 1937 – 41 študoval v učiteľskom ústave v Banskej Bystrici, r. 1952 – 56 popri zamestnaní na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Bol učiteľom v Španej Doline, v r. 1943 – 49 na ekonomickej škole v Trenčíne, r. 1949 – 53 v Bratislave. V r. 1953 – 60 pôsobil ako výskumný pracovník a riaditeľ Št. stenografického ústavu, r. 1960 – 65 vedecký pracovník SAV, od r. 1965 ako doc., prof. na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Ako hosťujúci doc. a prof. prednášal na univerzitách v Kolíne nad Rýnom (1969 – 71), Moskve (1972),… Čítať ďalej