Jozef Mokoš photo 1

Jozef Mokoš

11. 3. 1941
Sereď
Žáner:
dráma, poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

TRIZNA, Peter: Mokošov rok. In: Vertigo, 2022, č. 3, s. 86 – 87.

MIKOLAJ, Dušan: Naj Jánošík je Jozef Mokoš. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 5, s. 146 – 149.

MIKOLAJ, Dušan: Bábkar s poetikou básnika zakotvenou v detskom svete. In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 14. 3. 2018, č. 9 – 10, s. 15.

INŠTITORISOVÁ, Dagmar. Čítanie v mysli bábkara a básnika (Jozefa Mokoša). Bratislava: Slovenské centrum UNIMA, 2016.

ŠAH: Jozef Mokoš – 75. (Pripomíname si.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 156.

ŠAH: Jozef Mokoš – 65 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 122, 2006, č. 3, s. 158.

JURČO, Milan: Životné účtovanie – básnické sebapotvrdzovanie. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 5, s. 90 – 99.

IVANIČKOVÁ, Margita: Čas krvibrania. Jozef Mokoš: Štyri nočné obdobia. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 3, s. 118 – 120.

BEŇO, Ján: "Planéta, moja, kde si?" Jozef Mokoš: Štyri nočné obdobia. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 2, s. 111 – 113.

JAVORKOVÁ, Monika: Praskajúca krv (Jozef Mokoš: Štyri nočné obdobia). In: Knižná revue, roč. XII, 13. 11. 2002, č. 23, s. 5.

GAJDOŠ, Martin: V spätnom zrkadle. Jozef Mokoš: Štyri nočné obdobia. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 11, s. 125 – 126.

REZNÍK, Jaroslav: Poézia v inom skupenstve. In: TELE plus, 2001, č. 11.

ŠAH: Pripomíname si (Jozef Mokoš). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 3, s. 158.

NAHÁLKA, Peter: Príspevok na vkladnú knižku. Jozef Mokoš: Vkladná knižka rozprávok a básničiek. (Recenzia). In: RAK, roč. VI, 2001, č. 2, s. 63 – 65.

KEPŠTOVÁ, Ľubica: Vkladná knižka detskej osamelosti (Jozef Mokoš: Vkladná knižka). In: Knižná revue, roč. X, 7. 6. 2000, č. 12, s. 5.

IVANIČKOVÁ, Margita: Vkladná knižka... In: Slovenské pohľady, 2000, č. 7 – 8.

JURČO, Milan: Básnik v dráme a v divadle. In: Mokoš, Jozef: Hry ako hry alebo Zahrajte si s nami, Martin 1982.

HAMADA, Milan: V hľadaní významu a tvaru. Bratislava 1966.

ŠÚTOVEC, Milan: Otvorené čisté oči alebo kto je J. M. In: Kultúrny život, 1963, č. 13.