Jozef Novák

22. 11. 1930
Vrútky
Žáner:
literatúra faktu, odborná literatúra
Jozef NOVÁK v r. 1942 – 50 študoval na gymnáziu v Trenčíne, 1950 – 55 archívnictvo na Filozofickej fakulte Slov. univerzity, resp. UK v Bratislave. Po štúdiách pôsobil od r. 1955 ako pedagóg na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, kde sa venoval pomocným vedám historickým. Aktuálny stav heraldického a genealogického bádania zhrnul v monografických prácach Erby našich miest (1970), Cechové znaky (1975), Rodové erby na Slovensku 1 – 2 (1980, 1986), Erby a pečate Bratislavy, Štátne znaky v Čechách a na Slovensku dnes aj v minulosti (obe 1990), Paleografická… Čítať ďalej