Foto © archív Denisy Fulmekovej

Jozef Paldia

14. 10. 1918
Trstená
—  20. 8. 2003
Bratislava
Pseudonym:
Arnold Paldia, Ivo Kovin, J. Sadov
Žáner:
poézia
Študoval na gymnáziách v Trstenej a v Malackách, kde r. 1938 zmaturoval, r. 1938 – 43 na Slov. vysokej škole technickej v Košiciach, Martine a v Bratislave, kde v r. 1943 – 45 pôsobil ako asistent. Po vojne pracoval ako technický úradník na Št. plánovacom úrade, neskôr na Povereníctve stavebníctva a potom na generálnom riaditeľstve Závodov inžinierskej prefabrikácie v Bratislave. Básne, kritické glosy a recenzie publikoval vo viacerých novinách a časopisoch (Rozvoj, Prameň, Postup, Slov. pohľady, Nový svet, Kultúra a i.). Knižne vydal básnickú zbierku Prsty… Čítať ďalej