Jozef Papin

2. 4. 1914
Parchovany
—  2. 9. 1982
Darby (PA, USA)
V r. 1931 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej, r. 1931 – 33 absolvoval noviciát v Ružomberku, r. 1933 zmaturoval na gymnáziu v Kláštore pod Znievom, r. 1935 – 37 študoval filozofiu v holandskom Nijmegene, r. 1939 – 42 teológiu v Trnave a na Bohosloveckej fakulte Slov. univerzity v Bratislave, v r. 1940 vystúpil z jezuitskej rehole. Po kňazskej vysviacke pôsobil v r. 1942 – 44 ako kaplán na viacerých miestach, r. 1946 emigroval do USA, v r. 1946 – 47… Čítať ďalej