Jozef Šelepec

23. 7. 1938
Ladomirová
Žáner:
literárna veda, odborná literatúra, poézia, pre deti a mládež
Jozef ŠELEPEC v r. 1952 – 55 študoval na ukrajinskej Jedenásťročnej strednej škole vo Svidníku, 1955 – 59 na Vysokej škole pedagogickej v Prešove, po jej skončení pôsobil ako pedagóg na Strednej zdravotníckej škole v Prešove, od 1962 na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika. Po 1968 prenasledovaný, prepustený zo zamestnania, od 1970 pracoval v Slov. knihe, neskôr v Št. vedeckej knižnici v Prešove. R. 1990 rehabilitovaný, vrátil sa na pôvodné pracovisko, terajšiu Prešovskú univerzitu. Debutoval veršami v zborníku Molodi holosy (1956, 1958), neskôr… Čítať ďalej