Jozef Šimo

22. 1. 1909
Gánovce
—  30. 3. 1984
Bratislava

Životopis autora

Jozef ŠIMO študoval na gymnáziách r. 1920 – 24 v Spišskej Novej Vsi, 1924 – 27 v Lembeckles-Hall (Belgicko), 1927 – 28 v Doveri (Anglicko), 1928 – 31 na učiteľskom ústave v Colombe (Sri Lanka), 1932 – 37 na filozofickej fakulte univerzity v Londýne. R. 1937 – 43 pôsobil ako učiteľ a riaditeľ na internátnej škole v Colombe a v Chilaw (Srí Lanka), 1943 – 45 bol príslušníkom čs. zahraničnej armády vo Veľkej Británii, bojoval vo Francúzsku a v Nemecku. Po návrate na Slovensko bol 1946 – 54 prof. na gymnáziu, 1954 – 58 redaktorom vo vydavateľstve Mladé letá, 1958 – 60 prekladateľom v slobodnom povolaní, 1960 – 64 prekladateľom Závodov MDŽ, 1964 – 68 Povereníctva školstva, 1968 – 77 Strediska OSN v Bratislave, kde od 1977 žil na dôchodku. Propagoval a prekladal anglickú a americkú literatúru, pričom sa orientoval na spoločensky závažnú, ale rovnako tiež populárnu historickú, dobrodružnú, detektívnu a hororovú literatúru 19. a 20. stor. Z angličtiny preložil okolo 40 titulov beletrie (J. Aldridge, P. M. S. Blackett, E. Caldwell, J. Conrad, J. F. Cooper, J. Creasey, A. J. Cronin, Ch. Dickens, T. Dreiser H. Fast, P. Highsmithová, A. Hitchcock, H. James, J. Lindsey, E. McBain, R. McDonald, H. Melville, M. Mitchellová, L. M. Montgomeryová, E. Muller, K. Roberts, W. Scott, U. Sinclair, I. Stone, C. T. Stoneham, R. Stout, E. Wallace, G. Waller, T. Wolfe, I. Worfelt). Príležitostne prekladal aj z francúzštiny (P. Gamarra).