Jozef Tatár photo 1

Jozef Tatár

9. 10. 1954
Martin
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, literatúra faktu, poézia, pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

ŠAH: Pripomíname si (Joezf Tatár – 65). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 135, 2019, č. 10, s. 158 – 159.

URBANOVÁ, Eva: Poézia, ktorá sa možno stane. Joezf Tatár: Andezit. (Recenzia). In: Vertigo, 2016, č. 2, s. 54 – 55.

KUBIŠOVÁ, Hedviga: Prienik do tvorby Krčméryho. In: Literárny týždenník, roč. XXIX. (dvojčíslo 1 – 2),13. januára 2016.

Posunuté vrstevnice (Jozef Tatár). Elektronický zborník o tvorbe autora uzatvára rozsiahla Personálna bibliografia Jozefa Tatára zostavená Turčianskou knižnicou v Martine. Editorky Majerčáková, Mária – Odokienko Fodorová, Hana. Banská Bystrica : Filozofická fakulta UMB , 2015.

MRÁZ, Peter: Na ceste (Slovenská literárna veda 2013). In: Knižná revue, roč. XXIV. 9. 7. 2014, č. 14 – 15, príloha s. 35.

HOSTOVÁ, Ivana – MRÁZ, Peter: Reflexia minulosti (Ján Zambor: Niečo ako láska, niečo ako soľ. Miroslav Válek v interpretáciách; Jozef Tatár: Z poézie troch storočí). In: Knižná revue, XXIV, 16. 4. 2014, č. 8, s. 9.

VÁLEK, Igor: Jubileá. Jubilujúci literát Jozef Tatár. In: Knižnica, roč. 15, 2014, č. 4, s. 105 – 106.

GOMBALA, Eduard: Jozef Tatár: Z poézie troch storočí. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 126 – 128.

PAVELCOVÁ, Zuzana: Jozef Tatár: Z poézie troch storočí. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 130, 2014, č. 9, s. 125 – 126.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Na ceste k porozumeniu (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2012). In: Knižná revue, roč. XXIII, 10. 7. 2013, č. 14 – 15, príloha s. 27.

MAŤOVČÍK, Augustín a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia. Bratislava, Literárne informačné centrum - Slovenská národná knižnica, 2008.

VLNKA, Jaroslav: Malé dejiny erotickej poézie (Jozef Tatár: Básnik a láska). In: Knižná revue, roč. XVI, 4. 7. 2006, č. 14 – 15, s. 5.
 
LOMENČÍK, Július.:  Odkrývač detailov v globále bytia (K päťdesiatke PaedDr. Jozefa Tatára, PhD.) In: Filologická revue, roč. 8, 2005, č. 1 – 2, s. 87 – 89.
 
MIKULA , Valér a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram, Ústav slovenskej literatúry SAV, 2005, s. 563.
 
ADAMOVÁ, Beata (zost.) Jozef Tatár. Personálna bibliografia. Martin, Turčianska knižnica, 2004.
 
WINKLER, Tomáš: O básnickej medzigenerácii. Jozef Tatár: Básnická medzigenerácia (Od realizmu k moderne). (Recenzia). In: Slovenské pohľady, IV. + 119, 2003, č. 6, s. 125 – 126.
 
-jb-: Za bosorákmi do Turca. Jozef Tatár: Turčianske povesti (Odkrývanie tajomstiev a legiend). In: Knižná revue, roč. X, 30. 8. 2000, č. 18, s. 11.
 
MIŠÁK, Peter: Kraju a krajine (Jozef Tatár: Turčianske povesti). Recenzia. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 5, s. 121 – 122.
 
ŠAH: Pripomíname si. Jozef Tatár. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 115, 1999, č. 10, s. 159.
 
Autor neuved.: Jozef Tatár: Turčianske povesti (úryvok z knihy + o autorovi). In: Knižná revue, IX, 13. 10. 1999, č. 21, s. 4.
 
ROSINSKÁ, Želka – TATÁR, Jozef: Predstavujeme vydavateľstvo Doma (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. VIII, 4. 2. 1998, č. 3, s. 8.