Jozef Telgársky

27. 3. 1919
Hrabušice
—  10. 9. 1998
Bratislava
Jozef TELGÁRSKY v r. 1929 – 33 študoval na gymnáziu v Rožňave, 1933 – 37 v Banskej Bystrici, 1937 – 42 francúzštinu a latinčinu na Filozofickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. R. 1942 – 45 pracovník kultúrneho oddelenia Ministerstva zahraničných vecí Slov. republiky v Bratislave, z toho r. 1943 – 44 kultúrny pridelenec veľvyslanectva v Bukurešti, 1945 – 52 referent Matice slov. v Martine, redaktor matičných časopisov Slniečko, Slovensko, Príroda a… Čítať ďalej