Jozef Trtol

20. 2. 1956
Modra-Kráľová
Žáner:
poézia, próza

Životopis autora

Jozef TRTOL vyštudoval slovenský jazyk a výtvarnú výchovu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Trnave a dejepis na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pôsobil ako učiteľ v Hrušove, Cinobani, Kalinove a Lučenci, na Strednej zdravotníckej škole v Lučenci, na Gymnáziu B. S. Timravy v Lučenci aj na Základnej škole v Slovenskom Komlóši v Maďarsku. Verše publikoval v zborníkoch Radvanského veršovania a v publikácii Chvála vína. Pravidelne prispieva do Slovenských pohľadov. Knižne debutoval roku 1985 zbierkou Horľavé leto.