Jozef Valihora

11. 4. 1946
Pivnica (Srbsko)
Žáner:
editorská činnosť, literárna veda, prekladateľská činnosť
Jozef VALIHORA pôsobí na oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty v Novom Sade. Na vydanie pripravil antológie a výbery z diel viacerých autorov (výber z literatúry slov. romantizmu Vejú vetry, povievajú, 1980; Janko Čeman: Poctiví zlodeji, 1982; Pavel Čáni: Dôvera, 1988 a i.). Prekladá z macedónčiny (V. Nikoleski a i.), zo slovinčiny (T. Seliškar a i.), zo srbčiny preložil diela G. Rodariho, R. Guillota (Na krídlach snov, 1980; Biela hriva, 1984), z angličtiny E.… Čítať ďalej