Jozef Žarnay photo 1
Foto © FOTOZAR

Jozef Žarnay

14. 2. 1944
Humenné
Žáner:
pre deti a mládež, próza, scenáristika
Jozef ŽARNAY v r. 1958 – 61 študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole, 1961 – 64 na Pedagogickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. R. 1964 – 71 pôsobil ako učiteľ v Kluknave, 1971 – 79 v Radaticiach, 1980 pracovník Stavoprojektu, 1981 – 2006 učiteľ a výchovný poradca v Prešove, od 2006 na dôchodku. Píše vedecko-fantastickú prózu. Debutoval v časopise Kamarát (1969),  potom nasledovali romány Tajomstvo Dračej steny (1973), Prekliata planéta (1977), Kolumbovia zo základne Ganymedes (1983) a Časolet (1990). Sci-fi poviedky uverejňuje… Čítať ďalej