Jozef Zvonár Tieň

15. 12. 1919
Svätý Jur-Neštich
—  19. 8. 1989
Londýn (Anglicko)
Pseudonym:
Dr. A. Z. ANkin, Dr. J. Dankin, Ivan Zvon, Ján Plam, Jožo Tieň, Jožo Zvonár Tieň, Nestich
Žáner:
dráma, literatúra faktu, poézia

Životopis autora

Jozef ZVONÁR TIEŇ po maturite na gymnáziu v Trnave (1940) študoval v r. 1941 – 46 na Právnickej fakulte Slov. univerzity v Bratislave. Do r. 1945 vedúci propagačného oddelenia Hlavného stanu Slov. Červeného kríža, po 1945 riaditeľstva divízie Čs. Červeného kríža, bol tajomníkom Slov. reklamného klubu, vedúcim tlačového oddelenia Oblastného riaditeľstva drevopriemyslu na Slovensku. R. 1949 emigroval, 1951 – 54 pôsobil ako zodpovedný redaktor časopisu Slobodné Slovensko v Mníchove, 1954 – 59 žil v Kanade (Winnipeg, Toronto), 1959 – 65 bol sadzačom v tlačiarni Prvej katolíckej slov. jednoty v Middletowne (USA), od 1966 redaktorom slov. vysielania rozhlasovej stanice BBC v Londýne. Zážitky z Ríma spracoval ako cestopisný denník v knižnom debute Pád slávy gladiátorov (1943). Na Slovensku sa venoval predovšetkým problematike Červeného kríža, o ktorej vydal viacero publicistických prác a zbierku poézie Pod zástavou milosrdenstva (1946). V exile písal poéziu len priležitostne, čo dokumentuje jediná vydaná kniha veršov Zakliata zem (1975). V dramatickej tvorbe (Zmietaný v žití, Vyhnanec, Ohne) sa orientoval prevažne na historické témy, v rkp. zanechal preklady nemeckých drám (F. Hebbel, F. Schiller).