Foto archív P. Brezinu

Jozefína Marečková

1. 3. 1880
Petrova Ves
—  25. 2. 1953
Holíč
Pseudonym:
Katarína Petroveská, Puella Classica, Slovenská pozorovateľka, tetička Inka
Žáner:
odborná literatúra, próza
Navštevovala nemeckú meštiansku školu a ústav školských sestier vo Viedni, študovala rímske právo, cudzie jazyky a esperanto, r. 1912 absolvovala rýchlopis a strojopis v Budapešti. Pôsobila vo Viedni, v Budapešti, do r. 1918 v Paríži, 1918 – 36 v Bratislave, kde 1920 – 27 redigovala zábavný časopis s ľudovým zameraním Bratislavská pošta, 1936 – 49 v Kopčanoch, od 1949 v Št. ústave pre starostlivosť o práceneschopné osoby v Holíči. Početné beletristické práce s nábožensko-výchovnou tematikou a moralizátorskou tendenciou vydávala vlastným nákladom… Čítať ďalej