Judita Mayerová

23. 7. 1923
Bratislava
R. 1933 – 41 študovala na maďarskom gymnáziu v Bratislave, 1941 – 44 na filozofickej fakulte univerzity v Budapešti, 1957 – 58 diaľkovo na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. R. 1946 – 54 úradníčka, 1954 – 66 redaktorka v Slov. vydavateľstve pôdohospodárskej literatúry, 1967 – 68 vedúca redaktorka v maďarskom oddelení vydavateľstva Tatran, 1969 – 86 vedúca redaktorka vo vydavateľstve Madách, od 1986 žije na dôchodku v Bratislave. Venuje sa prekladateľstvu. Z češtiny do maďarčiny preložila 4 zv. výberu z publicistiky K. Čapka (1975 – 80),… Čítať ďalej