Július Balco photo 1

Július Balco

28. 2. 1948
Cífer
—  9. 12. 2021
Žáner:
pre deti a mládež, próza

Komplexná charakteristika

Tvorba Júliusa Balca si zasluhuje väčšiu pozornosť, ako by sa mohlo zdať z počtu vydaných kníh – ide o svojbytného, vyhraneného a umelecky zrelého prozaika. Vytvára jedinečnú atmosféru s hlbokým ponorom do vnútorného sveta postáv a sugestívne rozpráva príbehy a rozohráva situácie s cieleným morálno-hodnotovým zámerom. Knižne debutoval novelou Voskovožlté jablko, tematicky čerpajúcej z obdobia druhej svetovej vojny. Otvoril však celkom iný, netradičný a neheroický prístup k vojnovej problematike. Vojnové udalosti sú naliehavo prítomným a znepokojujúcim pozadím, ale hlavným problémom je morálny konflikt hlavného hrdinu medzi občianskou povinnosťou a láskou k synovi, zodpovednosťou za jeho život. Kompozícia novely je postavená na vnútornom zápase správania sa a rozhodovania človeka v krízových situáciách vojny, vo vzťahu k základným ľudským hodnotám. Druhá kniha J. Balca Husle s labutím krkom čerpá z prostredia života Cigánov bohaté filozoficko-symbolické pletivo: cigánska muzika, láska mladého huslistu k Šáre, inštinkt, hra vášní, široká cigánska duša, husle, voz, žena, cesta, britva, krčma, príroda, spojené s otázkou slobody a voľnosti, s tragikou všadeprítomnej smrti, zápasom, o vlastnú existenciu. Balco tak vytvoril nádherný baladický typ ľudí s horúcim srdcom, svojskou morálkou, milujúcich život, trpiacich, ale cieľavedomých, ktorí chcú byť v živote užitoční. Tretia kniha Cestujúci tam a späť vychádza z intelektuálneho prostredia. Láska, smrť, agresivita, túžby a snové vízie, ale najmä retrospektívne účtovanie morálnych a životných hodnôt v rovine minulosť – prítomnosť – budúcnosť tvoria základnú osnovu novely. V poviedkovej knihe Ležoviská stvárnil pestrú paletu typov a charakterov ľudí našej doby a ich vnútorný pocitový svet.

Viktor Timura