Július Balco photo 1

Július Balco

28. 2. 1948
Cífer
—  9. 12. 2021
Žáner:
pre deti a mládež, próza

Výberová bibliografia

ŠIKULA, Bystrík: Jubilujúci prozaik a rozprávkar (Július Balco sedemdesiatročný). In: Literárny týždenník, roč. XXXI, 28. 2. 2018, č. 7 – 8, s. 10.

ŠAH: Július Balco – 70 (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 2, s. 159.

ŠPAČEK, Jozef: Július Balco / Kliatba žltých ruží. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 1, s. 116.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Pokus o detabuizáciu na tému: Priblížiť sa jazyku a mysleniu súčasných detí (Slovenská literatúra pre deti a mládež 2014). In: Knižná revue, roč. XXV, 15. 7. 2015, č. 14 – 15, príloha s. 27.

MIŠÁK, Peter: Július Balco: Kliatba žltých ruží (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 3. 6. 2015, č. 11, s. 7.

VRÁBLOVÁ, Timotea: Július Balco: Vodnícky karneval (Recenzia). In: Knižná revue, roč. XXV, 11. 3. 2015, č. 5, s. 9.

ČOMAJ, Ján: Sedem viet o siedmich knihách. Július Balco / Kliatba žltých ruží. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 11, s. 119 – 120.

HALVONÍK, Alexander: Preberanie v kvantite (Slovenská próza 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. VI.

STANISLAVOVÁ, Z.: Július Balco. In: Sliacky, O. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov pre deti a mládež (2. rozš. vydanie). Bratislava: LIC 2009.

SZENTESIOVÁ, Lenka: Hranica iba zdanlivá (Július Balco: Žlté ruže). Recenzia. In: Knižná revue, roč. XIX, 23. 12. 2009, č. 26, s. 5.

ŠIKULA, Bystrík: Už nám fúka do komína. (Odznelo na prezentácii knižky Strigôňov školský rok 29. 2. 2008 v Klube slovenských spisovateľov). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 5, s. 101 – 103.

ŠAH: Július Balco – 60. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 2, s. 159.

HALVONÍK, Alexander: Na svete nie je až tak zle (Július Balco: Strigôňov školský rok). In: Knižná revue, roč. XVIII, 9. 4. 2008, č. 8, s. 5.

MAŤOVČÍK, A. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov 20. storočia (2. vydanie). Bratislava – Martin: LIC a SNK 2008.

HOCHEL, Igor: 14 dobrých poviedok. Július Balco: Diablova trofej. (Recenzia). In: RAK, roč. XII, 2007, č. 4, s. 42 – 44.

BODACZ, B.: Príbehy, ktoré nás obliekajú (Július Balco: Diablova trofej). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 1.

HALVONÍK, Alexanader: Július Balco: Diablova trofej. In: Knižná revue, roč. XVII, 3. 1. 2007, č. 1, s. 1.

ŠIKULA, Bystrík – BALCO, Július: Najväčšou inšpiráciou je samo písanie (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 3. 2007, č. 7, s. 12.

HALVONÍK, Alexander: Fajnová vrabčia feéria (Július Balco: Vrabčí kráľ). In: Knižná revue, roč. XV, 30. 3. 2005, č. 7, s. 5.

MALACHOVSKÁ, Katarína: Podobnosť čisto náhodná? Július Balco: Vrabčí kráľ. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 7 – 8, s. 272 – 273.

ŠPAČEK, J.: Július Balco. In: Mikula, V. a kol.: Slovník slovenských spisovateľov. Bratislava: Kalligram & Ústav slovenskej literatúry SAV 2005.

VLNKA, J.: Július Balco: Vrabčí kráľ. In: Bibiana, 12, 2005, č. 1.

ŠAH: Július Balco – 55. (Pripomíname si).  In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 2, s. 159.

JURČO, M.: Július Balco: Strigôňov rok. In: Bibiana, 7, 2000, č. 3.

KEPŠTOVÁ, Ľubica: Podiel lásky na poľudštení Strigôňa (Július Balco: Strigôňov rok). In: Knižná revue, roč. IX, 7. 12. 1999, č. 25 – 26, s. 5.

Päť otázok prozaikovi Júliusovi Balcovi (Rozhovor). In: Tvorba T, 9 (18), 1999, č. 4.

HALVONÍK, A.: Za zrkadlom jazyka (Július Balco: Pozdrav babieho leta). In: Literika, 2, 1997, č. 1 – 2.

JAROŠ, P.: Čo nám chýba, čo nám stačí...? (Július Balco: Pozdrav babieho leta). In: Literika, 2, 1997, č. 1 – 2.

ŠIKULA, B.: Pavučiny, tŕne, lístie... (Július Balco: Pozdrav babieho leta). In: Literika, 2, 1997, č. 1 – 2.

BÍLIK, R.: Opäť strigôň a opäť bez rozprávky (Július Balco: Strigôňove prázdniny). In: Kultúrny život, 29, 1995, č. 3.

GLOCKO, P. ml.: Leto po strigôňsky (Július Balco: Strigôňove prázdniny). In: Literárny týždenník, 8, 1995, č. 18.

STANISLAVOVÁ, Z.: Július Balco: Strigôňove prázdniny. In: Bibiana, 3, 1995, č. 2.

ŠIKULA, Bystrík.: Tajomstvo úspechu (Július Balco: Strigôňove prázdniny). In: Knižná revue, roč. V, 24. 3. 1995, č. 5, s. 5.

RAKÚS, S.: Medzi mnohoznačnosťou a presnosťou. Levoča: Modrý Peter 1993.

MINÁR, P.: Smutná rozprávka (Július Balco: Strigôňove Vianoce). In: Slovenské pohľady, 108, 1992, č. 6.

TUČNÁ, E.: Toporný boj o rozprávku alebo O Balcových Strigôňových Vianociach. In: Zlatý máj, 36, 1992, č. 6.

ŽILKOVÁ, M.: Štyrikrát naj... (Július Balco: Strigôňove Vianoce). In: Romboid, 27, 1992, č. 9.

PYNSNT, R. B.: Úvod do mýtoborectva. In: Romboid, 26, 1991, č. 8.

HALVONÍK, A.: Za hranicami svetla (Július Balco: Cestujúci tam a späť). In: Literárny týždenník, 2, 1989, č. 1.

KOTIAN, R.: Do pol cesty a kam potom ďalej? (Július Balco: Cestujúci tam a späť). In: Slovenské pohľady, 105, 1989, č. 7.

SOUČKOVÁ-KOMŽÍKOVÁ, M.: Pohyb v priestore i v čase (Július Balco: Cestujúci tam a späť). In: Dotyky, 1, 1989, č. 4.

SULÍK, I.: Do očistca a naspäť (Július Balco: Cestujúci tam a späť). In: Romboid, 24, 1989, č. 8.

ŠPAČEK, J.: Július Balco: Cestujúci tam a späť. In: Romboid, 24, 1989, č. 3.

TRUHLÁŘ, B.: Nie celkom vyrovnaná novela (Július Balco: Cestujúci tam a späť). In: Nové slovo, 30, 1988, č. 46.

FARKAŠOVÁ, E.: Poviedkové konfrontácie (Július Balco: Ležoviská). In: Smena, zv. 40, 24. 1. 1987, č. 19.

PETRÍK, V.: Poetické príbehy (Július Balco: Ležoviská). In: Romboid, 22, 1987, č. 1.

ŠPAČEK, J.: Július Balco: Ležoviská. In: Romboid, 22, 1987, č. 2.

ŠTEVČEK, P.: Július Balco: Ležoviská. In: Slovenské pohľady, 103, 1987, č. 4.

NOGE, J.: Balcovo krúženie (Július Balco: Ležoviská). In: Nové slovo, 28, 1986, č. 29.

SULÍK, I.: Kapitoly o súčasnej próze. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1985.

KOPINA, J.: Július Balco: Husle s labutím krkom. In: Slovenské pohľady, 96, 1980, č. 6.

RAKÚS, S.: Úspešná prozaická sonda (Július Balco: Husle s labutím krkom). In: Romboid, 15, 1980, č. 3.

PETRÍK, V.: Július Balco: Voskovožlté jablko. In: Slovenské pohľady, 94, 1978, č. 1.