Július Barč-Ivan photo 1

Július Barč-Ivan

1. 5. 1909
Krompachy
—  25. 12. 1953
Martin
Pseudonym:
Teta Mahuliena
Žáner:
dráma, próza, publicistika

Autor o sebe

Po maturite som začal študovať práva na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Ochorel som však na pľúca a musel som na istý čas zanechať štúdium. Po vyzdravení nevracal som sa k štúdiu rád. Prevládala vo mne túžba po samostatnosti a nezávislosti. Podal som si žiadosť o prijatie za úradníka na berný úrad v Košiciach. Žiadosť moja bola priaznivo vybavená. Iba po prijatí som zistil, že nie je to prostredie a práca pre mňa. Príliš úzko mi tu bolo, čosi ma zvieralo a vedel som už určite, že som túžil po niečom inom. Po desiatich mesiacoch opustil som košický berný úrad a stal som sa poslucháčom evanjelickej teologickej vysokej školy a. v. v Bratislave.
(1951)

 

Lebo som v tejto prekliatej tme otroctva spoznal, že niet iného svetla. Niet inej myšlienky, ktorej by patrila taká úcta i láska človeka, ako je sloboda.

(1950)