Július Barč-Ivan photo 1

Július Barč-Ivan

1. 5. 1909
Krompachy
—  25. 12. 1953
Martin
Pseudonym:
Teta Mahuliena
Žáner:
dráma, próza, publicistika

Výberová bibliografia

TEPLAN, Dušan – KOLI, František: Spoveď dieťaťa dvoch vekov, starého a nového veku. Rozhovor s profesorom F. Kolim (II. diel). In: Litikon, roč. 3, 2018, č. 2, s. 301.

CABADAJ, Peter: Slovenská literatúra pred Februárom 1948. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 134, 2018, č. 11, s. 11.

VANOVIČ, Július: Východiská k Júliusovi Barčovi-Ivanovi. In: Fragment, roč. XXVII, 2013, č.4, s. 91– 110.

PASTIER, Oleg: Tri otázky pre Júliusa Vanoviča. In: Fragment, roč. XXVII, 2013, č.4, s. 86 – 90.

VANOVIČ, Július: Spomienka na človeka. In: Fragment, roč. XXVII, 2013, č.4, s. 83 – 86.

MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVIII.

KOVÁČ, Mišo A.: Storočný Barč-Ivan znova ožil v Martine. In: Tvorba, roč. XIX. (XXVIII.), 2009, č. 3 – 4, s. 72 –74.

KOVÁČOVÁ, Monika: Július Barč-Ivan: Neznámy (príhovor k hercom). In: Tvorba, roč. XIX. (XXVIII.), 2009, č. 2, s. 10 – 11.

VANOVIČ, Július: Predtý, ako sa zdvihne opona. (J. Barč-Ivan: Neznámy). In: Tvorba, roč. XIX. (XXVIII.), 2009, č. 2, s. 7.

(J. V.): Július Barč-Ivan: Môj Jánošík. In: Tvorba, roč. XIX. (XXVIII.), 2009, č. 2, s. 13 – 16.

HAMADA, M.: Sizyfovský údel, 1994, s. 222 – 224.

HAMADA, M.: Sizyfovský údel, 1994, s. 222 – 224.

PAŠTEKA, J.: Pohľady na slovenskú dramatiku, divadlo a kritiku I. Bratislava 1998, s. 430 – 460.

VANOVIČ, J.: Cesta samotára. Martin 1994.

ČEPAN, O.: Barčova próza ako spor bytia a vedomia. In: Romboid, 1980, č. 2.

RAMPÁK, Z.: Variácie Júliusa Barča-Ivana. Bratislava 1973.

RAMPÁK, Z.: Július Barč-Ivan. Martin 1972.

VANOVIČ, J.: Východiská k J. Barčovi-Ivanovi. In: Slovenské pohľady, 1968, č. 12.

BÁLENT, B.: Bibliografia Júliusa Barča-Ivana. Martin 1959.