Július Binder

19. 9. 1931
Bernolákovo
Žáner:
literatúra faktu

Výberová bibliografia

DRAGULOVá-FAKTOROVÁ, Danuša: Voda nad zlato. Július Binder: Vodné dielo Slatinka a súvislosti s ním. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 12, s. 108 – 109.